Melanom - fakta a čísla

V posledních letech se z neznámého důvodu objevilo v souvislosti se sluncem, solárii a UV zářením mnoho pověr a spekulací. Dovolte nám některé z nich vyvrátit.

Lidé například znovu a znovu tvrdí, že je záření produkované v soláriu nebezpečnější, než přirozené sluneční světlo. To je absurdní, jak uvádějí například Dr. Gerd Kindl a Prof. Dr. Wolfgang Raab ve své knize "Licht und Haut" (Světlo a pokožka). Jak tvrdí tito dva odborníci, záření v moderních soláriích, obsahující jak záření UV-A, tak UV-B, je naopak zdravější, než přirozené sluneční světlo. Uživatelé se opalují rychleji a riskují spálení pouze, když dobu opalování určenou typem a sílou solária překročí.

Další pověra: vystavení UV záření způsobuje rakovinu kůže. Není tomu tak, podle Prof. Dr. Schröpla, jednoho z předních německých dermatologů, v interview: "Zhruba dvacet let vystavujeme pacienty s kožními chorobami vysokým dávkám UV záření a dodnes to nevyvolalo jediný případ rakoviny kůže." Zdroj: G. Kindl, W Raab, Licht und Haut (Světlo a pokožka), vydalo Govi-Verlag

Melanom - rakovina kůže, fakta a čísla

Melanomem v české republice každoročně onemocní cca 1 500 lidí a pětina z tohoto počtu na ni umírá. To znamená 300 lidí ročně. Průměrný věk pacienta je 54 let. Nejvíce přibývá melanomů mezi muži nad 50 let, čtvrtina pacientů je mladších 40 let.

Maligní melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se může podílet ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB složka. Již naši rodiče rozhodují o tom, zda budeme mít větší "šanci" nádor dostat, nebo ne. Je to dáno genetickou výbavou, svůj podíl může mít pobyt na sluníčku v útlém dětství.

Rakovina kůže se vyvíjí relativně pomalu, od prvních příznaků trvá 2 – 3 roky, než se vytvoří metastázy i v jiných částech těla. S pokročilejším onemocněním klesá šance na uzdravení. Proto je důležitý včasný záchyt onemocnění, který je možný pouze pravidelným a důkladným kontrolováním vzhledu pokožky.

Rozlišujeme několik různých typů kožních karcinomů, které se svou nebezpečností velmi liší – nejzákeřnější je „černá rakovina kůže“, maligní melanom. Karcinomy kůže jsou vůbec nejčastějšími zhoubnými nádory člověka, ale jsou obvykle léčitelné.

Více ohroženi jsou jedinci s fototypem I a II (lidé se světlou kůží náchylnou ke spálení) a lidé, kteří mají na kůži větší počet znamének. Riziko vzniku rakoviny kůže se také zvyšuje opakovaným působením rentgenového záření a některých radioaktivních látek.

Závěr

Podívejme se na nevyvratitelná fakta a čísla:

Kolik lidí onemocní za rok v české republice běžnou sezónní chřipkou nelze vyčíslit. Statistiky ale dokládají, že v české republice ročně na běžnou sezónní chřipku zemře cca 2500 lidí.

To je skoro 8x více, než lidí kteří zemřou na rakovinu kůže. Z těch lidí kteří na rakovinu kůže zemřeli drtivá většina vůbec nenavštěvovala solárium. Většina z nich mohla žít, kdyby nepodcenily prevenci.

Nemyslíte, že vzhledem k těmto číslům a faktu, že nikdy nebyla vědecky potvrzena spojitost rakoviny kůže se soláriemi je zde tvořena zbytečná nadnesená hysterie?

Prevence:

Rakovina kůže je nejméně agresivní rakovina a lze jí prevencí velmi dobře předcházet.

Trvá dva až tři roky než začne napadat jiné orgány. Proto pokud chcete mít jistotu a budete pravidelně jednou ročně navštěvovat kožního lékaře, lze jí téměř vždy zachytit v léčitelném stádiu. Pokud se vám na těle vyskytuje více než 50 pigmentových skvrn ( mateřských znamének ) měli by jste jednou za rok navštívit lékaře k preventivnímu vyšetření i když solárium vůbec nenavštěvujete a sluníčku se vyhýbáte.

Lékaře by jste měli v každém případě navštívit ihned, když zjistíte, že jedno z vašich znamének mění tvar, vzhled, nebo velikost. Obezřetnost a prevence je nejlepší způsob jak předejít tomuto onemocnění, bez ohledu zda jste příznivcem slunění či ne.

Nesmíte zapomínat, že hlavním faktorem k tomuto onemocnění je vaše genetika a váš pobyt na sluníčku již v útlém dětství.

My vás můžeme uklidnit, že za 15 let působení v oboru, neevidujeme jediný případ rakoviny kůže některého z našich klientů.

 
 
Solária Ergoline Všechna práva vyhrazena, Studiovisage.info | Webdesign V.Chalupník